Kvibille Smides AB

”En modern smidesverkstad”

Kvibille Smides Ab är ett företag som i grunden funnits i över 50 år och var från början en traditionell smedja. År 1994 slogs företagen Kvibille Smides och Mekab ihop och bildade det som idag är Kvibille Smides AB.

Under åren har verkstaden moderniserats för att möta kundernas och marknadens behov och idag är verkstaden utrustad med maskiner som klarar de flesta uppgifter såsom maskindelstillverkning i CNC-maskiner. Plåt och svetsarbeten utgör också en stor del i verksamheten.

Svetsning Digital skärm Produktbild Vinkelslip
[    Kvibille Smides AB      Göteborgsvägen 6      305 78 Kvibille      Tfn. 035-564 30      E-post: info@kvibillesmide.se    ]

© Kvibille Smides AB. All rights reserved. Produced by OJ Form & Kommunikation